بازی زمان مسابقه دادگاه آنلاین

                                   Time Trial Racer ﯼﺯﺎﺑ

زمان مسابقه دادگاه (Time Trial Racer):

به پدال را فشار متناوب چپ و راست فلش. باید بسیار سریع انجام می شود.