بازی اشیل یا اخلیوس قهرمان داستان ایلیاد هومر آنلاین

                                   Achilles ﯼﺯﺎﺑ

اشیل یا اخلیوس قهرمان داستان ایلیاد هومر (Achilles):

آشیل نمی تواند بدون جنگ زندگی می کنند، بنابراین او تصمیم به رفتن به ساحل به مبارزه با دشمنان خود. چرا که او دارای یک نقطه ضعف، پاشنه، شما نیاز به حفاظت از آن و مراقبت زیادی به طوری که هیچ کس نمی تواند بخشی از بدن آسیب پذیر صدمه دیده است. T و Y به شما کمک خواهد مخالفان مبارزه با، و WASD - سرگردان در امتداد ساحل.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها