بازی سودوکو - 84 آنلاین

                                   Sudoku - 84 ﯼﺯﺎﺑ

سودوکو - 84 (Sudoku - 84):

که حداقل مانند آن بهبود منطقی فکر کودک خود، شما نیاز هر روز برای مقابله با او را. آیا نیاز به انجام آن بسیاری، او نمی زمان زیادی را در درس نشسته، او و یا یک مقدار زیادی از آن لازم نیست. اما اگر شما نمی خواهید که به شما کودک هوشمند و آرام در انجام آنها بود. او خوشحالم که شما با هم خواهد بود و شما باید یک شغل ها. موفق باشید، و بقیه خوب است.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها