بازی ﻦﮑﯾﺯﺎﺑ 2 ﺮﻬﺷ ﺩﺮﺒﻧ آنلاین

                                   Battle City 2 player ﯼﺯﺎﺑ

ﻦﮑﯾﺯﺎﺑ 2 ﺮﻬﺷ ﺩﺮﺒﻧ (Battle City 2 player):

این یک بازی است که در آن هر فرد تنها بر روی کنسول بازی است. در حال حاضر آن را به صورت آنلاین در دسترس در وب سایت ما می باشد. کنترل با دکمه های جهت نما و نوار فضا.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها