بازی درمان دندان های خود را کلانتر کلی آنلاین

                                   Treat your teeth Sheriff Kelly ﯼﺯﺎﺑ

درمان دندان های خود را کلانتر کلی (Treat your teeth Sheriff Kelly):

با توجه به کار روزانه کلانتر کلی گاهی اوقات فراموش کرده ام به مسواک زدن دندان های خود را و در حال حاضر آن آنها را به خرابی کامل آمد. اما همه از دست داده است در غرب وحشی به دندانپزشک بسیار عالی که می تواند قهرمان ما به طور کامل دندان جدید را آمد. حدس می زنم که در آن است؟ البته شما هستند، زیر انواع ابزار است که شما نیاز به استفاده از.