بازی ﯼﺍ ﻩﺮﮐ ﺮﻬﺷ ﺩﺮﺒﻧ آنلاین

                                   Battle City Korean ﯼﺯﺎﺑ

ﯼﺍ ﻩﺮﮐ ﺮﻬﺷ ﺩﺮﺒﻧ (Battle City Korean):

مخازن، پرسنل زرهی - همه از این خواهد مقر خود را، که شما را مجبور به دفاع به تنهایی با استفاده از منطقه به عنوان مزیت آن حمله،. به تدریج بر علیه شما مخازن امن تر بروید و برای مقابله با آنها، شما باید برای بهبود ماشین جنگی خود، جمع آوری تمام انواع پاداش است.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها