بازی Mikseli Frostikony آنلاین

                                   Mixels Frosticons Game ﯼﺯﺎﺑ

Mikseli Frostikony (Mixels Frosticons Game):

دیدار با برخی از نمایندگان Mikseley در بازی ماجراجویی - Mikseli Frostikony. این موجودات خونسرد فقط در درجه حرارت زیر صفر زندگی می کنند و سرعت به اندازه کافی به جنبش های تیز. Flarr - رهبر قبیله در سفر خطرناک رفت برای پیدا کردن پناهگاه در یخ. پیش از انتظار برای پیچ و خم خطرناک، که می تواند تنها بازیکن زیرک ترین منتقل می کند. حفظ ارتفاع قهرمان، که او را به مانع دیگری زد و یا به دام افتاده نشد. لذت بردن از Mikselyami با گرافیک زیبا و موسیقی متن فیلم حماسی و رسیدن به انتهای پیچ و خم.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها