بازی شان گوسفند: گوسفند پنهان آنلاین

                                   Shaun the Sheep: Sheep Hidden ﯼﺯﺎﺑ

شان گوسفند: گوسفند پنهان (Shaun the Sheep: Sheep Hidden):

در نهایت، رویای آمد بره بیهوده و بیمعنی واقعی شان و در حال حاضر او می تواند جست و خیز با شما پنهان کردن و جستجو. بازی شان گوسفند: گوسفند پنهان شما در حال حاضر و پس از آن در جستجوهای بره، که تلاش برای هوشمندانه از شما پنهان خواهد مشغول اند. او در حصار قراردادن پنهان، در باغ، و در حال حاضر تصمیم گرفته است به بازی با بشکه های چوبی. او از حیوانات حصار خود نورد و تحت یکی از آنها پنهان کردند. تمایل شما به دنبال حرکات بشکه متمرکز و محل شان بره.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها