بازی دوستان فرشتگان: نژاد Raf و Sulfus آنلاین

                                   Friends of Angels: Raf and Sulfus ﯼﺯﺎﺑ

دوستان فرشتگان: نژاد Raf و Sulfus (Friends of Angels: Raf and Sulfus):

شیطان Sulfus و angelok نژاد Raf توانسته اند در طول تابستان به رها کردن عشق آسمانی خود، و آمد تا با یک طرح حیله گری به اتحاد دوباره با یکدیگر نبوده است. بدیهی است، همه چیز نیست می رود به راحت ترین شکل در قهرمانان عشق تصور. Sulfusa دختر به نام آبی، که می پرسد او را رها در نظر گرفته شده خود را ربوده است. آیا می توانم یک دیو خود را به عشق دوستان حماسه فرشتگان: نژاد Raf و Sulfus فرشته عزیز را رها کند، شما می دانید آن را به دلیل از تصاویر رنگارنگ، که شما باید برای جمع آوری در یک زمان کوتاه است.