بازی ﺭﺎﮑﺳﺎﮔﺍﺩﺎﻣ 3 ﺭﻮﺷ ﻪﻋﺭﺰﻣ آنلاین

                                   Farm Frenzy 3 Madagascar ﯼﺯﺎﺑ

ﺭﺎﮑﺳﺎﮔﺍﺩﺎﻣ 3 ﺭﻮﺷ ﻪﻋﺭﺰﻣ (Farm Frenzy 3 Madagascar):

شما یک کشاورز به دنیا در قلب و می خواهیم به توسعه مزرعه خود را. ماداگاسکار بازی: مزرعه دیوانه شما کمک خواهد کرد تمایل خود را تحقق بخشند. در اوایل بازی شما سه، مرغ و هیچ ساختمان مزرعه. تمام آنچه که شما نیاز دارید را - است به شکل مزرعه خود را با بسیار کمی به اندازه بسیار زیاد است. رشد طیور و دام های دیگر، زمان به بازار محصولات و گرداندن مراکز فساد مصالح ساختمانی خود را به افزایش زمین های کشاورزی و دام دام خود را.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها