بازی تانک؟ تانک! آنلاین

                                   Tank? Tank! ﯼﺯﺎﺑ

تانک؟ تانک! (Tank? Tank!):

آیا شما می خواهید به یادگیری مهارت های نظامی و تصمیم به تبدیل شدن به یک تانکر. مداوم نبرد تانک زره پوش خود را به شما می دهد امید مطیع برای تا زمانی که یک رقیب نیرومند می کند در افق نزدیک به نظر می رسد نیست، چرا که شما یک فرصت مناسب برای شرکت در جنگ ندارد! سعی کنید به نگه تمرینات زرهی نظامی با همکاران خود و در زمان به دست آوردن تجربه با ارزش مشابه در نابودی دشمن. هدف مخزن توپ به درستی به اولین بار برای ضربه زدن به دشمن خیالی و باعث هیجان خود را. پایین آوردن حوزه های هوا و دوباره پر کردن هدف استاندارد زندگی شان با استفاده از پاداش است.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها