بازی باب سازنده: پازل آنلاین

                                   Bob the Builder Puzzle ﯼﺯﺎﺑ

باب سازنده: پازل (Bob the Builder Puzzle):

این ساز شاد به نام باب بود سهام همه کار، و همه به خاطر این طرح از خانه، که او می سازد کسی را به قطعات بسیار کوچک شکسته بود. هنگامی که تکراری را طرح توسعه او نمی دانست، و در نتیجه شما می پرسد، به عنوان باهوش ترین و مدبر، برای کمک به جمع آوری تکه هایی از این طرح، که او قادر به نجات دهد. در عوض، کمک به جمع آوری از باب کاغذی کوچک Ogryzkov تصویر بزرگ پر با تصویر از هواپیما که در آن سازنده عمل باب. درخواست تفکر منطقی و شما موفقیت واقعی پیدا کنید.