بازی باب سازنده: ساخت یک گلدان آنلاین

                                   Bob the Builder: Fix the Vases ﯼﺯﺎﺑ

باب سازنده: ساخت یک گلدان (Bob the Builder: Fix the Vases):

سازنده گربه ولگرد باب پس از آن ایجاد چه پریدن از جایی به برای مگس و پرش بعدی او به سختی بر روی میز قرار دهید فرود آمد و شکسته یک گلدان سرامیکی. در حال حاضر باب نیاز به چسب آن را، تا زمانی که همسر خود را در آمد و گربه از خانه اخراج برای کلاهبرداری بد است. ترین اتصال به باب و جمع آوری گلدان برای چند ثانیه. با این حال، گربه متوقف نمی شود و دارای یک گلدان جدید باب. عجله برای اصلاح ترفندهای گربه با اتصال تفکر منطقی خود را در مجموعه ای از گلدان از قطعات کوچک است.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها