بازی مخزن سلطه بر جهان آنلاین

                                   Tank World Domination ﯼﺯﺎﺑ

مخزن سلطه بر جهان (Tank World Domination):

شما یک راننده و مخزن مدرن ترین، نشسته در کنترل در حال حاضر در میدان جنگ است. نگه دارید تحت نظارت دید پیشرفته به مخزن شما به طور تصادفی مخالفان زدم. تنها به جلو پرتاب و انجام نمی شود ترس از موانع دشوار است، زیرا مخزن شما است آهنگ های قدرتمند و گسترده ای می تواند هر مانعی غلبه بر. پیش شما دشمن شدت از روش بمباران پیدا کنید، برای آن آماده کنید و سعی کنید برای از بین بردن دشمن قبل از او شما با گلولههای آتشزا را بمباران کردند.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها