بازی کمین آنلاین

                                   Ambush ﯼﺯﺎﺑ

کمین (Ambush):

خرید بورس و محل آنها را در خاک، که محافظت می کند. گذشته شما نباید زندگی می کنند، هیچ سربازان. اکشن باید در چنین مکان هایی، که در آن آنها می توانند شلیک همه در حال حرکت در قلمرو دشمن قرار داده است. شما می توانید هواپیما استفاده کنید، اما برای آن از حساب شما هزینه های اضافی را حذف کنید. کسب درآمد برای هر پول سرباز نابود و آنها را خرید بورس است.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها