بازی سوسک بازی 2 آنلاین

                                   Bug Match ﯼﺯﺎﺑ

سوسک بازی 2 (Bug Match ):

این حشرات ناهمگن رویای به متحد در مستعمرات بزرگ و با هم زندگی کنند، اما آنها جلوگیری سوسک بمب بزرگ است که کشیدن کل عملیات خود را در بدو تولد از جامعه است. برای کمک به ایجاد حشرات خوابگاه، آنها به فوریت نیاز به کمک شما. سعی کنید نوع دیگری از حشرات برای سه در یک ردیف حداقل، و سپس آنها را با هم در مستعمرات بزرگ آمده است. در سطح بعدی از مشکل افزایش خواهد یافت چندین بار، اما داشتن یک تفکر منطقی شما را به راه درست از وضعیت پیدا کردن و حل همه مشکلات بندپایان.