بازی دختران از Equestria: رنگین کمان راک - سبک راک Cherili آنلاین

                                   Equestria Girls: Rainbow Rocks - Cheerilee Rockin' Style ﯼﺯﺎﺑ

دختران از Equestria: رنگین کمان راک - سبک راک Cherili (Equestria Girls: Rainbow Rocks - Cheerilee Rockin' Style):

دیدار با دختر جذاب به نام Cherili. این یک نماینده جدید از Equestria، و همچنین به عنوان یک گروه راک جدید که در آن سولیست عمل می کند. او را دوست دارد رنگ صورتی، اما برای کنسرت امروز باید چیزی در آن را تغییر دهید. شما به عنوان یک سبک با تجربه به فوریت نیاز به کمک به دختر مقابله با بسیاری از مسائل و تبدیل آن فراتر از شناخت. استفاده از مهارت های لباس ترکیب، تغییر خطوط چهره او، تغییر رنگ مو و چشم، تا زمانی که شما به نتیجه مورد نظر برسد.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها