بازی کمی هود سواری قرمز: فرار آنلاین

                                   Red Riding Hood Run ﯼﺯﺎﺑ

کمی هود سواری قرمز: فرار (Red Riding Hood Run):

کمی هود سواری قرمز یک سبد بزرگ آورده بود و به جنگل به سمت مادر بزرگ عزیز sovey تسلیم رفت. اما او کاملا پیاده روی نیست، چرا که در راه هستند، گرگ خاکستری خطرناک وجود دارد. هدف شما این است برای کمک به اجرای او را از خانه خود را به مادر بزرگ او. ماهرانه بیش از همه موانع که در راه خود را، جلوگیری از شکارچیان خاکستری شکار برای دختر در جاده ها و جمع آوری کننده موضوعات به مادر بزرگ او، بود که از مدتها انتظار برای نوه خوب پرش.