بازی Fixico - پازل آنلاین

                                   Fixiki - Puzzle ﯼﺯﺎﺑ

Fixico - پازل (Fixiki - Puzzle):

بازی با Fixico یک بازی فکری است که حافظه و توجه خود را توسعه خواهد شد. این بازی با استفاده از یک پازل با شکوه شود مجموعه ای از تصاویر. تصویر پاشیده به زودی به عنوان شما آن را در دست خود را، در حال حاضر باید برای نشان دادن سعی و کوشش به منظور آن را جمع آوری به درستی. راهنمایی هستند و بنابراین بر قدرت خود را تکیه نمی کند. آیتم های مناسب را انتخاب کنید و نگاهی به او را به آنها هم بپیوندند. آیا عجله نیست، و یا شما می توانید اشتباهات که به سختی حل می شود است.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها