بازی تامی: میمون خلبان آنلاین

                                   Tommy The Monkey Pilot ﯼﺯﺎﺑ

تامی: میمون خلبان (Tommy The Monkey Pilot):

این میمون کوچک به نام تامی می آموزد برای کنترل ذرت دوار بال، که آن را به تازگی به تولد دوست خود معرفی شده اند. او خیلی خوب است برای مانور هواپیما و شما می توانید آن را در این کمی کمک. نگاه با دقت در کنترل پنل وسایل نقلیه هوایی و نشان حالی شخصیت. جمع آوری بالن قرمز پراکنده در سراسر حریم هوایی و نشان می دهد که چگونه به هوا یک خط مستقیم و بقیه مانع از هوایی.