بازی حباب همستر آنلاین

                                   Bubble Hamsters ﯼﺯﺎﺑ

حباب همستر (Bubble Hamsters):

همستر را دوست دارد به بلعیدن توپ و با چیزی سرگرم کننده جالب آمد: مرکز این زمینه، او در بر داشت یک تفنگ اسباب بازی و در حال حاضر شاخه به آسمان در حباب های هوا. با این حال، همه حباب پایین آمده و می تواند قهرمان ما با سر خود را پوشش میدهد. راهنما همستر به نابود کردن تمام حباب است که او را در سمت راست سر باران. شلیک توپ سبز تنها توپ از رنگ یکسان است. توپ که با ستاره در داخل سعی کنید به استفاده به عنوان کارآمد که ممکن است راه اندازی شده توسط او را در جهت اشتباه است که بزرگترین خوشه از بالن های رنگارنگ.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها