بازی پرواز کارتون آنلاین

                                   Cartoon Flight ﯼﺯﺎﺑ

پرواز کارتون (Cartoon Flight):

آماده به کار با یک خلبان شجاع دختر، که در گروه شاهد از یک بمب گذار نظامی نشسته آشنا است. او در حال حاضر بیش از تغییر صورت گرفته است، و به آن نیاز دارد به پرواز در اطراف مرز کشور خود را به دیدن قلمروی حاکمیت دولت جاسوس دشمن خود حمله نمی کند. و شما ایستاده است تا همراه با کلاه علوفه شجاع در سورتی پرواز و پرواز هیجان. ساقه همه که جرات به نفوذ به قلمرو خود را، اما مراقب باشید که شما به زمین از گلوله دشمن کشی نشده است.