بازی 2 ﻞﺣﺎﺳ ﻩﺮﺻﺎﺤﻣ آنلاین

                                   Shore Siege 2 ﯼﺯﺎﺑ

2 ﻞﺣﺎﺳ ﻩﺮﺻﺎﺤﻣ (Shore Siege 2 ):

شما برای دزدان دریایی، که به تازگی گنج بازی و در حال حاضر در تلاش برای مبارزه با انجمن سبز. دشمنان و پس از آن حمله به کشتی خود را. ساخت اسلحه، خرید اسلحه و فراموش نکنید که به بهبود است.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها