بازی پارکینگ در شهرستان آنلاین

                                   Block Town Parking ﯼﺯﺎﺑ

پارکینگ در شهرستان (Block Town Parking):

شهر جالب از لگو شهر باید دقیقا همان مطابق با قوانین راهنمایی و رانندگی، در هر محل دیگر که در آن شما قادر خواهید بود به محض این که شما شروع به بازی بازی است. گرفتن در پشت چرخ کامیون لگو خود را کنید و سعی کنید به آن پارک در یکی از سایت های این شهر کوچک از طراح. در اینجا شما نیاز به مانور در همان راه به عنوان در هر شهر دیگر، تنها به دقت بیشتر، به دلیل معابر و خیابان آنقدر باریک که شما به راحتی می توانید به یک حادثه.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها