بازی ولگرد و بیگانگان آنلاین

                                   Hobo 5: Space Brawl ﯼﺯﺎﺑ

ولگرد و بیگانگان (Hobo 5: Space Brawl):

در اولین ولگرد مواجه با این بیگانگان. راهنما او را به مقابله با آنها و فرار از اسارت و بردگی وحشتناک خود را. آمار آنها را به سخت، در غیر این صورت شما هرگز به عقب بر گردیم به سیاره خود است.