بازی جریان های نقدی 3: نگهبانی آنلاین

                                   Money Movers 3 Guard Duty ﯼﺯﺎﺑ

جریان های نقدی 3: نگهبانی (Money Movers 3 Guard Duty):

گارد زندان خواب یک رویای غیر معمول است که زندانی میله ضخیم از قفس صاف و منتشر شد به عنوان سگ پارس قوی خود، توشه امن با زندانیان را بیدار کرد. او چشمانش را باز و تصمیم به راه رفتن در اطراف زندان به اطمینان حاصل شود که او تا به حال فقط یک رویا. سعی کنید برای رفتن همراه با قهرمان اصلی بازی را از طریق پیچ و خم تاریک از زندان زیرزمینی به بررسی زندانیان. جمع آوری کیسه های پول در امتداد جاده، باز حصار در انتظار مرگ، اما سعی نکنید به آنها نزدیک - این خطرناک است!