بازی ﺭﺎﺘﺸﯾ Craigen ﯽﻧﺎﻣﺮﻬﻗ ﺕﺎﻘﺑﺎﺴﻣ آنلاین

                                   Saga Of Craigen Tournament of Yshtarr ﯼﺯﺎﺑ

ﺭﺎﺘﺸﯾ Craigen ﯽﻧﺎﻣﺮﻬﻗ ﺕﺎﻘﺑﺎﺴﻣ (Saga Of Craigen Tournament of Yshtarr):


Saga Kragena: ﺕﺎﻘﺑﺎﺴﻣ Ishtar

.ﯼﺯﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﻥﺁ ﺭﺩ ﻪﮐ ﯼﺯﺎﺑ ﭻﯿﻫ ﺎﻤﺷ
.ﺎﻫ ﮎﺭﺎﻣ ﮎﻮﺑ ﺯﻮﻨﻫ