بازی ﺩﺮﻣ ﻪﺑ ﻦﺘﺷﺍﺩ ﻪﻗﻼﻋ ﺭﺍﻮﻠﺷ ﯼﺎﻫﺍﺮﺟﺎﻣ آنلاین

                                   The Adventures Of Fancy Pants Man ﯼﺯﺎﺑ

ﺩﺮﻣ ﻪﺑ ﻦﺘﺷﺍﺩ ﻪﻗﻼﻋ ﺭﺍﻮﻠﺷ ﯼﺎﻫﺍﺮﺟﺎﻣ (The Adventures Of Fancy Pants Man ):

شلوار قهرمان ما تصمیم به رفتن به تنهایی به یک سفر بزرگ آنها همیشه می خواستم، و در حال حاضر آنها روبرو هستند درها را به روی بسیاری از جهان که همیشه آسان نیست، چرا که هر یک از آنها چیزی است که خطرناک وجود دارد، و آن حق! شما خود را در جهان که در آن هیچ منطق و گرانش وجود دارد غوطه ور، هر سطح قابل قبول است، و حتی می تواند بر روی سقف اجرا می شود، اما نیاز به شتاب خوب!

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها