بازی پارکینگ فرودگاه آنلاین

                                   International Airport Parking ﯼﺯﺎﺑ

پارکینگ فرودگاه (International Airport Parking):

او در فرودگاه وارد شدند؟ برای ایستادن از کجا؟ شما در حال حاضر صورت گرفته است، و این است که با فلش نشان داده شده است. شما برای یک مدت زمان محدود باید برای رسیدن به جایی برای پارک و با اشیاء دیگر، ماشین هایی که در حال حاضر در پارکینگ یک مدت زمان طولانی به توهین نیست. مراقب باشید و درایو با سرعت حداقل.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها