بازی رستوران زامبی آنلاین

بازی رستوران زامبی (Undeath Restaurant) آنلاین نیست.


در رستوران زامبی استخدام پراکنده سرآشپزها که حتی نمی تواند به یک پیشخدمت غذا آماده است. راهنما می شود آشپز خانه را از وعده های غذایی آماده، با تمرکز بر روی تسمه متحرک بالا با ظروف شبح مانند. کلیک با ماوس بر روی مواد غذایی، که در گروه پایین تر در حال حرکت است و کشیدن آن. سعی کنید اشتباهات کمتر، به عنوان یک سرآشپز رستوران است یک هیولا واقعی است.

بازی های فلش مشابه