بازی تیک - تاک با لاک پشت های نینجا آنلاین

                                   Ninja Turles tic tac toe ﯼﺯﺎﺑ

تیک - تاک با لاک پشت های نینجا (Ninja Turles tic tac toe):

در این برنامه، شما نیاز به پخش کردن لاک پشت های نینجا در یک خط و آن را زودتر از حریف خود را. اگر نتیجه این بازی، هر دو بازیکن با خطوط صاف از لاک پشت های نینجا به انتظارنشسته بودند، این دور به عنوان یک قرعه کشی ثبت می شود. هر کسی که یک خط مستقیم از لاک پشت های نینجا خود را می سازد، او برنده خواهد شد و او را به یک نقطه جلوتر از حریف بود. اگر کسی در زمان و یا ایجاد یک خط از لاک پشت است، به عنوان یک قرعه کشی در این بازی محسوب می شود.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها