بازی لاک پشت های نینجا آنلاین

بازی لاک پشت های نینجا (Ninja turtles) آنلاین نیست.


در این بازی در حال حاضر، شما نیاز دارید که به زور به توجه و هوش خود را به محل شروع و تصویر پس زمینه به خاطر داشته باشید، پس از آن شروع به فشار داده و تصویر در جهت سمت راست را انتخاب کنید. فقط در مقابل شما خواهد بود چهار تصاویر، همه آنها متفاوت است. شما باید پس زمینه را از هر تصویر را به خاطر داشته باشید بعد از بازی شروع می شود تا در جهت سمت راست در تمام تصاویر با رنگ صحیح در این بازی وارد شده است.

بازی های فلش مشابه