بازی بوسیدن زن و شوهر آنلاین

بازی بوسیدن زن و شوهر (Kissing couples) آنلاین نیست.


ماهیت این بازی این است که شما باید با توجه و مهارت های خود را حذف بیشترین تعداد از بوسیدن بچه ها و دختران می باشد. سازمان دیده بان برای بسیاری از مردم در پارک. در پایان خواهید دید چه مقدار پول شما کار خود را انجام داده به دست آورده است. اگر کسی مثل بوسیدن به شما نگاه می کنید، شما باید فورا دوربین قاب قرمز آورد و شروع به تیراندازی همه زمان بوسیدن. در پایان، اگر شما جمع آوری بیشترین تعداد از بوسه، و سپس مقدار زیادی از پول.

بازی های فلش مشابه