بازی ماهی بزرگ آنلاین

                                   Big Fish ﯼﺯﺎﺑ

ماهی بزرگ (Big Fish):

تابستان امسال، که مطمئنا شما هم خواهد شد برای رفتن به دریاچه را با پدر او را به گرفتن ماهی با هم داشته باشد. پدر تو در حال ماهیگیری است که در همه زمان ها، به دلیل آن است که سرگرمی خود را. شما می توانید با او خجالت نمی کشند؟ نگاهی به طعمه، در قایق و سعی کنید برای گرفتن برخی از ماهی در دو دقیقه. میله را با یک فلش پایین و جلو و فاصله قلاب، اگر گرفتار.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها