بازی تام و جری و همبرگر آنلاین

                                   Tom And Jerry Hamburger ﯼﺯﺎﺑ

تام و جری و همبرگر (Tom And Jerry Hamburger):

طبخ همبرگر با آغوش دشمنان تام و جری بازی تام و جری همبرگر. دشمنان تبدیل شدن به دوستان را برای یک مدت زمان کوتاه با هم به فروش همبرگر است. جری در حال آماده سازی یک ظرف، جمع آوری آن از مواد ارائه شده در پنجره، بسته و تام می دهد و خریداران. کنترل بازی:
انتقال مواد به موش همبرگر.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها