بازی مبارزه با جهش برای جام آنلاین

                                   Mutant Fighting Cup ﯼﺯﺎﺑ

مبارزه با جهش برای جام (Mutant Fighting Cup):

امروز شما یک فرصت منحصر به فرد - برای شرکت در نبرد برای جهش جام. سگ جهش منحصر به فرد خود را که با آن شما خواهد شد و برای برنده شدن در اینجا ایجاد کنید. کشیدن جعبه به اجزاء است که شما به نظر می رسد به عنوان یک اولویت بالاتری برای سگ خود را - جنگنده و مطبوعات - برای ایجاد. حالا شما نیاز به انتخاب عملیات در هر مسابقه، نه تنها حمله به فرصت ها و حفاظتی و شفابخش است. برنده تمام مسابقات، و ایجاد جنگنده های قوی تر با قطعات قدرتمند تر است.