بازی جواهر فروشی آنلاین

بازی جواهر فروشی (Jewelry Store) آنلاین نیست.


طلا و جواهر بازی ذخیره خواهد شد را به تمام طرفداران شبیه سازی که عشق چیزی است که به فروش و خدمات بسیاری از مشتریان در فروشگاه ها تجدید نظر! در این بازی شما نیاز به فروش طلا و جواهر در بخش طلا و جواهر! این امر می تواند آسان می کند، چرا که شما نه تنها فروش جواهرات، بلکه آنها را! از زمان اجرا می شود خارج و به عنوان گردنبند بسیاری انجام دهید تا پول بیشتر!

بازی های فلش مشابه