بازی قاتل سودوکو آنلاین

                                   Killer Sudoku ﯼﺯﺎﺑ

قاتل سودوکو (Killer Sudoku):

بازیکنان منطق زرنگ و دانا را به قاتل بازی سودوکو. ارسال اعداد را با ماوس به طوری که در مجموع می توان به منطقه قرمز اختصاص داده شده کافی بود. برحذر باشید از تکرار اعداد به صورت افقی، عمودی و مورب. در مربع جدا باید تکرار نمی شود نیز هست.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها