بازی جدول سودوکو آنلاین

                                   Jigsaw Sudoku ﯼﺯﺎﺑ

جدول سودوکو (Jigsaw Sudoku):

اره منبت کاری اره مویی بازی پازل سودوکو انتظار برای طرفداران خود است. اعداد در مقابل شما را به در سمت راست قرار داده شده است. قرار دادن اعداد در به گونه ای که اعداد در هر سطر و ستون تکرار شده است، همان است که در هر دو گروه تکرار نشود، احاطه شده توسط یک خط ضخیم است. چهره های که شما می توانید در منوی سمت چپ.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها