بازی X ﻮﮐﻭﺩﻮﺳ آنلاین

                                   Sudoku X ﯼﺯﺎﺑ

X ﻮﮐﻭﺩﻮﺳ (Sudoku X ):

کار دشوار در انتظار طرفداران از پازل است. در این زمان شما یک بازی پازل سودوکو X دریافت کنید. صبر تنها می تواند شما را در این بازی را نجات دهد. بلند کردن اعداد به طوری که آنها در حال تکرار نمی عمودی یا مورب، افقی، و یا شرکت در مربع انتخاب شده است. اعداد را با ماوس انتخاب کنید.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها