بازی تیک - تاک آنلاین

                                   Tic - Tac ﯼﺯﺎﺑ

تیک - تاک (Tic - Tac):

بازی برای یک بازیکن به کامپیوتر. آیا صلیب قرمز، صلیب آبی دشمن شما داشته باشد. هدف ساده است: محل یکی پس از دیگری فقط در صلیب سلول خالی به طوری که برای به دست آوردن 3 متقابل را به صورت افقی، عمودی یا مورب. فراموش نکنید که برای محافظت از خود و جلوگیری از دشمن را به نفع خود به همان شیوه.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها