بازی نامه های پیچیده پنهان آنلاین

                                   Tangled Hidden Letter ﯼﺯﺎﺑ

نامه های پیچیده پنهان (Tangled Hidden Letter):

بازوی خود را با شیشه های ذره و به جستجو او را که شخصیت های wandereth در این بازی درهم نامه پنهان. Rapunzel و دوستان او تصمیم گرفت توجه خود را برای بررسی و پنهان نامه ها را در تصاویر خود را که شما آنها را در بر داشت. کنترل بازی:
با استفاده از ماوس از شیشه های ذره را به حرکت به پیدا کردن حروف. نامه کلیک بر روی دکمه سمت چپ ماوس.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها