بازی چهار مربع - 2 آنلاین

                                   Four square - 2 ﯼﺯﺎﺑ

چهار مربع - 2 (Four square - 2):

لازم است به طور کامل پر کردن جعبه مربع از صد سلول است. به بازی این بازی شما باید الماس آبی و قرمز حریف خود را. شما باید برای ذخیره کردن الماس چهار نفر از آنها با هم در یک مربع. از اصل بازی تیک - تاک را به نفع خود استفاده کنید. یک رقیب را انتخاب کنید: یک کامپیوتر و یا انسان.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها