بازی ویرانگر مخزن آنلاین

                                   Tank Destroyer ﯼﺯﺎﺑ

ویرانگر مخزن (Tank Destroyer):

مخزن خود را با ده ها تن از تانک های دشمن احاطه شده است، و شروع به شما شکار. آنها نشان می دهد که شما جالبترین تانک. دام معدن و ترتیب آنها را اسب و گله آنها را به آن، و پس از اتمام آن عکس از مسلسل یا توپخانه پوسته خود را که قبل از آن شما باید برای پول در فروشگاه خرید. جمع آوری سقوط با تانک سوخته پاداش برای به دست آوردن پول حفاظت برای تعمیر پوشش خود، و یا پر کردن مهمات برای شرایط بحرانی.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها