بازی Wheely. 1 ﺖﻤﺴﻗ آنلاین

                                   Wheely 1 ﯼﺯﺎﺑ

Wheely. 1 ﺖﻤﺴﻗ (Wheely 1):

ارتقاء دستگاه از سطح به سطح و رسیدن به خط پایان است. استفاده از سوئیچ ها، رمپ ها، بشکه ها، آهن ربا، و همه است که می تواند فعال شود. گاهی اوقات بر روی دستگاه شما خواهد شد تراکتور و دشمنان دیگر، حمله به پس بیا تا با راه آنها را از بین ببرد.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها