بازی جن گیر شب آنلاین

بازی جن گیر شب (Night Exorcist) آنلاین نیست.


شما بازی شکارچی روح و هیولا ارواح مرده است. به منظور محافظت از گورستان خود را از شما آنها حمله خواهد کرد، تلاش برای کشتن شما است. باز کردن تابوت و بدست آوردن سلاح های جدید برای مقابله با هیولا. اما برحذر باشید از گور، که نیاز به پرش، در غیر این صورت شما خواهد شد زخمی شدند. هیولا می تواند به شما صدمه دیده است و شما می توانید میرند.

بازی های فلش مشابه