بازی اسباب بازی چکرز شیشه ای آنلاین

                                   Glass Checkers ﯼﺯﺎﺑ

اسباب بازی چکرز شیشه ای (Glass Checkers):

بازی منطقی از اسباب بازی چکرز - فعالیت گرم ذهنی است. به طوری که به عنوان ساده به آن را در نگاه اول به نظر می رسد، چرا که خوردن چکرز حریف کار آسانی نیست. پس از قوانین اساسی از این بازی نیاز به فکر می کنم از طریق حرکت خود را در آینده و پیش بینی خط دشمن از تفکر است. بازی با کامپیوتر، شما می توانید سطح دشواری آسان و مشکل، انتخاب کنید و یا در رقابت با یک شریک واقعی است.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها