بازی پو پریدن ماجراجویی آنلاین

بازی پو پریدن ماجراجویی (Po Jumping Adventure) آنلاین نیست.


امروز، فقیر یک خرس محکم داشته باشد. او بسیار گرسنه بود، اما برای رسیدن به غذا، شما نیاز به کار سخت. پریدن، او باید بر روی پلت فرم، تلاش برای تبدیل شدن به یک هدف. از آنجا که سپس آن را به ورطه سقوط. حرکت آن را به یک کاسه بزرگ از موضوعات هنگامی که شما آن را ببینید. اجازه ندهید که شکاف در گرسنگی نیست، زیرا خرس بزرگ شجاع به غذا خوردن بسیار.

بازی های فلش مشابه