بازی در تعجبم که ماشین الفبای پنهان آنلاین

                                   Wonder Cars Hidden Alphabet ﯼﺯﺎﺑ

در تعجبم که ماشین الفبای پنهان (Wonder Cars Hidden Alphabet):

قبل از اینکه یک صحنه از اتومبیل های فیلم انیمیشن، نشان می دهد که تعداد زیادی از نامه است. همه آنها را پیدا کنید و سپس شما می توانید کمک به Makvinu در برنده شدن در این مسابقه، که از دقیقه به دقیقه شروع خواهد شد. او با این کار مقابله، شما تا به شهر بعدی حرکت می کند، جایی که شما همان کار را انجام.