بازی KitchenMahjong آنلاین

                                   KitchenMahjong ﯼﺯﺎﺑ

KitchenMahjong (KitchenMahjong):

بازی فال ماهجونگ آشپزخانه. قوانین، همانطور که در نرمال، کلاسیک فال ماهجونگ - تخریب کاشی های یکسان از میدان جفت می شود. اما تفاوت اندکی وجود دارد: تمام کاشی ها در یک سطح افقی در یک لایه واحد تنظیم شده است. هنگامی که حذف ایستاده زن و شوهر بعد شروع برای دراز مدت است. حذف - فضای خالی بین زن و شوهر است.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها